1 Camille GiraDe Camille Gira,
e gudde Frënd vum Beieveräin Réiden

 

2 Anweiung Camille GiraAweiung vum Léierpad   3 Aweiung LeierpadDe Rondgang bei der Aweiung

4 Leierpad BeckerechDe Léierpad, en wonnerschéinen Site bei der Beckerecher Millen

5 Aweiung 3 MeeVill Leit bei der Aweiung

6 Beiendag 2010 Beckerech

Als Erennerung, de Beiendag zu Beckerech 2010

 

Mat Bestierzung an déiwer Trauer huet d’Noriicht vum Doud vum Camille Gira äis getraff. War hien et dach, deen als Buergermeeschter zu engem gudden Deel derzou bäigedroen huet, datt de Beientour op der Millen zu Biekerech realiséiert ginn ass.

Den 3. Mee 2014 konnt hien als Staatssekretär dëse Beiecircuit aweien.

Wat huet hien net alles investéiert,
All Méigleches mobiliséiert,

Vun Zäit, Energie a Grëtz,
Fir ze fëllen d’Mille mat Wëtz.

D’Millen ass gi säi Kand,
Déi béid verbënnt en onsiichtbart Band.

De Beientour ass eng vu ville Spuren, déi hien äis hannerléisst.

Mat sengem Engagement a senger Mënschlechkeet huet hien äis e bessert Bild vun der Politik vermëttelt. Sief säin Engagement fir äis e Virbild an zugläich nei Energie fir äis a sengem Sënn fir Fortbestoe vun eisem Planéit anzesetzen.

Mir sinn dankbar fir esou e grousse Personnage an eiser Mëtt gehat ze hunn.

Senger Fra, senge Jongen an der ganzer Famill drécke mir eist häerzlechst Matgefill aus.

De Beieveräin vum Kanton Réiden